Monday, 24 February 2020 10:33

Muhsin KOÇAK

Breadcrumbs

VERGİ İCRA HUKUKUNDA KAMU ALACAKLARI TAKİP VE TAHSİL USULLERİ İHTİYATİ HACİZ, İTİRAZ YOLLARI VE SONUÇLARI

İcra hukuku, bir hakkın zor kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine ilişkin kuralları içermekle birlikte bu zor kullanma deyiminden anlaşılması gereken husus elbette kamu gücünden kaynaklı ve yine kamu kurumları veya bu gücün kullanılması ile özel kanunlarınca yetkilendirilmiş birimler ya da kişilerdir.  Her borç gerek kanun ve gerekse aktedilen sözleşme hükümleri ile belirlenen zamanlarda ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi bir zamana bağlanmış olan borç 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümlerince devlet gücü kullanılarak borçlunun mal varlığından alınmak suretiyle alacaklısına ödenir. 

Register to read more...

Vergi suçlarında iştirak

İştirak kavramı, özünde genel ceza hukuku alanında olup, (Bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden çok şahıs tarafından, önceden anlaşarak işbirliği içinde işlenmesi halinde, failler arasında iştirak bulunduğu kabul edilmektedir)[1] uça iştirak konusu öteden beri ceza hukukunun en karmaşık konularından olmuştur. Nitekim bunun içindir ki, uygulamaya da çok yansıyan bu sorun, 765 sayılı eski ceza kanunumuzdaki (asli) ve (feri) iştirak kavramlarındaki sıkıntılar nedeniyle, yeni TCK’da suç sayılan fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet esas alınmak suretiyle çözümlenmeye çalışılmış ve iştirak şekilleri faillik, azmettirme ve yardım etme kavramları çerçevesinde kategorize edilmiştir.

 

Register to read more...

213 SAYILI KANUNUN 359/A-2 MADDESİNE MUHALEFET SUÇU

      213 SAYILI KANUNUN 359/A-2 MADDESİNE MUHALEFET SUÇU

213 Sayılı kanunun 359/a-2 maddesinde yer alan düzenlemede Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle belirlenmiş olan defter, kayıt ve belgelerin VUK’un 253 üncü maddesinde belirtilen saklama süresi (5 yıl) içinde, 135 inci maddede sayılı yetkili kişiler tarafından vergi incelemesi için 139/2 nci maddesinde yazılı olduğu üzere usulünce istenmesi halinde ve geçerli bir mazeret olmaksızın belirlenen süre içinde getirilmemesi durumunda gizleme suçu oluşacaktır.

Register to read more...

Contribute!
Books!
Shop!
unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla 1.6 Live Preview